Lawhero

D.a.s.

D.A.S. pojišťovna právní ochrany, působí v ČR již přes 20 let. Navrhli jsme pro ně kompletní online marketingovou kampaň. V rámci kampaně byly vytvořeny jak nové webové stránky, tak i unikátní mobilní aplikace pro prodejce jako nástroj k představování produktů.

Marketing na míru

Nová námi navrhnutá marketingová kampaň je postavena na sjednocení celkové propagace společnosti. Marketingová strategie byla tedy zvolena tak, aby dokázala zasáhnout co největší možné množství potencionálních zákazníků. Online část kampaně využívá nové trendy v oblasti marketingové komunikace a koresponduje s offline částí kampaně, pro kterou jsme také navrhli efektivnější řešení oproti stávajícímu.

Online komunikace

Law HERO Concept

Jako základ kampaně vzniknul LAW HERO CONCEPT využívající archetypu superhrdiny. Celý koncept je založen na tom, že pojišťovna klienta chrání. Hrdina je reprezentovaný zaměstnanci firmy, v podstatě se jedná o hrdinu převlečeného za „kravaťáka“. Tento prvek je použitý napříč celou komunikační kampaní. Zároveň slouží pro nábor nových zaměstnanců a má vyvrátit zažitou představu o pojišťovacích agentech.  

Stručně a přehledně

Záměrem nových webových stránek bylo představit společnost pomocí konkrétních prvků, a to velmi přehledným a uceleným způsobem. Velký důraz byl kladen na zvýšení prestiže společnosti, konkrétně tedy obsahovou a vizuální formou. Celý web byl navržen tak, aby přímo korespondoval s marketingovou kampaní včetně konceptu superhrdiny. Hlavním cílem bylo zvýšit celkovou konverzi na webu s ohledem na zkvalitnění UX a celkové přiblížení webových stránek cílové skupině.

Prodávat víc!

Aby byla celá kampaň naprosto ucelená, byl vytvořen návrh unikátní mobilní aplikace přímo pro koncové prodejce. Aplikace slouží prodejcům jako interní komunikační kanál, ale hlavně je jedinečným a jednoduchým nástrojem k představování produktů. Aplikace byla navržena jak pro systém Android, tak pro iOS.

  • Ucelená marketingová kampaň
  • Nový web cílený na originální vizuál a kvalitní obsah
  • Vytvoření Law Hero Konceptu jako spojujícího prvku celé kampaně
  • Unikátní mobilní aplikace k usnadnění prodeje

Máte také zájem?

Vybrané případové studie